top of page

TRAININGEN

Trainer cultuureducatie

Naast mijn dienstverband bij Kunstkwartier als coördinator onderwijs intermediair cultuurloper en trainer vakoverstijgend werken vanuit Kunstkwartier op Nuenens College, ben ik als zelfstandige ook trainer Cultuureducatie sinds september 2021. Je kunt me vinden op de website van Kunstloc bij trainers VO. 

bottom of page