top of page

CULTUUREDUCATIE

Wat houdt het in?

Cultuureducatie is wat mij betreft het verbindende hart binnen het onderwijs. Als trainer ligt mijn focus daarbij in het voorgezet onderwijs waarin ik graag wil bijdragen aan het culturele bewustzijn van leerlingen en docenten. Dit doe ik door op maat en in eigenaarschap van de school te werken naar een gezond kunst- en cultuurklimaat.

Daar waar kunst en cultuur betekenisvol tot uitdrukking komen in school, zie ik leerlingen die zich bewuster van zichzelf veelzijdig ontwikkelen in talenten en vaardigheden. En ik zie docenten die elkaar vinden in betekenisvolle samenwerkingen en verbindingen.

Mogelijkheden

De huidige thema's CMK, curriculumvernieuwing en kansengelijkheid alsmede burgerschapsvorming en persoonsvorming zijn prachtige aanknopingspunten voor een school om goede keuzes te maken op het gebied van cultuureducatie. Dit biedt de mogelijkheid om betekenisvol cultuuronderwijs aan te bieden. Dat proces begeleiden in de organisatie, urgentie onderzoek doen, visiebepaling begeleiden en draagvlak creëren is een mooie uitdaging waar ik graag over in gesprek ga.

TRAININGEN

Naast mijn dienstverband bij Kunstkwartier als coördinator onderwijs intermediair cultuurloper en trainer vakoverstijgend werken vanuit Kunstkwartier op Nuenens College, ben ik als zelfstandige sinds september 2021 ook trainer Cultuureducatie. Meer weten over wat dit precies inhoudt, of wil je eens een training van mij bijwonen? Bekijk dan een van onderstaande trainingen voor meer informatie. 

Vakoverstijgend werken met procesgerichte didactiek

Je kunt me vinden op de website van Kunstloc.

Deze training geef ik samen met Karin Kotte voor VO.

Training CC-VO Zuid Holland

In een reeks van 8 lessen worden docenten uit het VO opgeleid tot een deskundig coördinator die oog heeft voor de belevingswereld van leerlingen en die weet te verbinden met kunst, erfgoed en nieuwe media.

Deze training geef ik samen met Imke Donkers & Robin Brugman.

Word aanjager van cultuuronderwijs! In deze training helpen we je cultuuronderwijs binnen jouw vo-school naar een hoger plan te tillen.

Artikelen 

Interessant leesvoer waarin de kracht van vakoverstijgend werken tot uitdrukking komt.

bottom of page